Wydzielenie spraw kadrowo-płacowych

Kwestie kadrowo płacowe można realizować we własnym zakresie w swojej firmie, ale wydzielenie tych zadań zwykle oznacza zmniejszenie kosztów oraz większą efektywność prac. Warto zatem dokładniej przyjrzeć się czego konkretnie usługi kadrowo-płacowe mogą dotyczyć i na jakich dokładnie zasadach są one świadczone.

Absolutną podstawą w przypadku prowadzenia spraw pracowniczych przez zewnętrzne firmy jest przygotowanie dokumentacji, która jest obowiązkowa z punku widzenia prawa. Oznacza to konieczność przygotowania sprawozdań do ZUS oraz sprawozdań podatkowych, adekwatnych zarówno do rodzaju umowy na podstawie której pracownik jest zatrudniony jak i wysokości uzyskiwanych przez niego zarobków, co także może mieć wpływ na sposób przygotowania takich sprawozdań, nie mówiąc już o stosowaniu różnych stawek podatkowych z tego tytułu.

Prowadzenie akt osobowych

PracownicyDo tego dochodzi prowadzenie przez wynajętą firmę akt osobowych pracowników, co także obejmować powinny standardowe usługi kadrowo płacowe. Dotyczy to nie tylko gromadzenia stosownej dokumentacji dotyczącej konkretnych pracowników ale także ewidencjonowania urlopów, ewentualnych zwolnień lekarskich i tym podobnych kwestii związanych ze stosunkiem pracy. Najbardziej pracochłonnym w tym przypadku zadaniem może być sporządzanie tak zwanych list płac, w ramach których dodatkowo prowadzone powinny być kartoteki zarobkowe poszczególnych pracowników.

Koszty

PłaceKoszty usług kadrowo płacowych mogą być w pewnym stopniu uzależnione od ilości pracowników zatrudnionych w obsługiwanym zakładzie pracy, ale także i od panującej w danym zakładzie pracy struktury zatrudnienia poszczególnych pracowników. Koszty te uwarunkowane będą także tym, czego konkretnie usługi te będą dotyczyły. Uzależnione mogą być one także od tego jaka firma zajmować będzie się spawami kadrowo płacowymi.

W przypadku biur rachunkowych, które nie rzadko takie spawy prowadzą, istnieje możliwość uzyskania zniżki, jeśli jednocześnie firma zajmować będzie się także sprawami finansowymi danego podmiotu gospodarczego.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz