Rodzaje motywacji

Aby pracownik był w stanie realizować postawione przed nim zadania i osiągać zadowalające rezultaty, nie może traktować swoich obowiązków jak zło konieczne. Decydującą rolę w tej sytuacji pełni oczywiście motywacja do pracy, którą zdobyć i utrzymać można na wiele różnych sposobów.

Rodzaje motywacjiNajkorzystniejszą formą zachęty jest rzecz jasna pasja. Jeżeli wykonywany zawód jest dla pracownika sposobem spełniania życiowych marzeń i ambicji, nie będzie potrzebował on dodatkowych bodźców do tego, aby w pełni zaangażować się w to, co robi. Tego typu postawa bardzo często definiowana jest jako motywacja wewnętrzna, który wychodzi bezpośrednio od pracownika. Kierownictwo musi w tym wypadku zadbać, aby była ona należycie podtrzymywana. W tym celu należy stworzyć odpowiednie warunki, które pozwolą wspomnianą pasję realizować. Nie można w żaden sposób umniejszać roli podwładnego, ani wykonywanych przez niego obowiązków.

Sprawdź: Motywacja pracowników

Motywacja wewnętrzna urzeczywistnia się jednak niezwykle rzadko. W przeważającej większości przypadków praca traktowana jest jako konieczność, która zapewnia niezbędne środki do przeżycia. Aby jednak pozostawała dla zatrudnionych ważna, należy stymulować ich zainteresowanie. Wykonywane czynności nie mogą być postrzegane jako środek uniknięcia kary czy innego rodzaju sankcji. Każdy powinien mieć poczucie, iż jego praca rzeczywiście ma sens.

Motywowanie pracowników opiera się jednak również na odpowiednim monitorowaniu tego, co aktualnie robią. Po wyznaczeniu konkretnych celów, dobrze jest kontrolować przebieg ich realizacji. Częste konsultacje czy sporządzanie stosownych raportów nie tylko podtrzyma zainteresowanie, ale także będzie dowodem na to, iż aktualny projekt lub zlecenia są rzeczywiście istotne. Dobrym pomysłem na pobudzanie podwładnych jest organizacja atrakcyjnych konkursów za szybsze wykonanie pracy bądź spotkania motywacyjne, które mogą okazać się szczególnie skuteczną formą zachęty. Tego typu działania z pewnością pozwolą stworzyć odpowiednią atmosferę w pracy.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz