Porady prawne i porady prawnicze

Nazwy te brzmią być może podobnie i mogą być w pewnym stopniu ze sobą utożsamiane, jednak w praktyce oraz w myśl przepisów prawa porady prawne i porady prawnicze to zupełnie inne rodzaje porady, z czego należy sobie zdawać sprawę jeśli występuje się z prośbą o uzyskanie takiej porady.

Prawo kwalifikuje tutaj to, kto może tego rodzaju porad udzielać, oraz mniej więcej w jakim konkretnie zakresie. Jeśli więc chodzi o typowe porady prawne to mogą być one udzielane przez osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie kierunkowe i wiedzę, ale nie mogą pochwalić się wykonywaniem określonych zawodów, które kwalifikują ich do udzielania porad prawniczych. Różnica jak zatem widać jest co najmniej diametralna i najlepiej będzie wytłumaczyć ją na jak najbardziej konkretnych przykładach.

Porady prawnicze

SprawiedliwośćW kwestii porad prawniczych prawo dokładnie reguluje prawnicze zawody zaufania publicznego, które uprawniają do odpłatnego udzielania stosownych porad prawnych. Po pierwsze są to sami prawnicy, czyli osoby czynnie wykonujące zawód adwokata. Wykonywanie takiego zawodu możliwe jest dopiero po uzyskaniu stosownych kwalifikacji zawodowych, podobnie jak w przypadku zawodów radcy prawnego czy też notariusza, które to zwody także uprawniają do udzielania takowych porad.

Koszty ich udzielenia są w różnym stopniu wyceniane w zależności jeszcze od stopnia skomplikowania sprawy oraz rodzaju udzielanej porady prawnej.

Zawody kompetentne do udzielania porad prawnych

Sędzia sądu najwyższegoOsoby, które kwalifikują się do udzielania porad prawnych to już te osoby, które mają stosowna wiedzę, jednak nie mogą być to porady tego rodzaju z którymi spotkamy się w przypadku radców prawnych czy też samych prawników. Doskonałym przykładem są tutaj osoby, które dopiero co ukończyły studia prawnicze. Zgodnie z prawem mogą one już udzielać takich porad pomimo tego, że są jeszcze w trakcie zdobywania dalszych kwalifikacji potrzebnych do czynnego uprawiania przez nich określonego zawodu. Oczywiście o wiele większą wartość mają porady prawnicze udzielane przez osoby które mają ku temu stosowne kwalifikacje poparte doświadczeniem zawodowym.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz