Oprogramowanie dla działu kadr

Oprócz zarządzania sprawami już zatrudnionych pracowników, nowoczesne oprogramowanie HR pozwala także na skuteczne pozyskiwanie nowych, spełniających określone oczekiwania pracowników.

W pierwszej kolejności możliwe jest monitorowanie przy pomocy takiego oprogramowania aktualnej sytuacji kadrowej w firmie, co pozwala ocenić potrzeby związane z zatrudnieniem nowych pracowników. Może być to określane na bazie różnych kryteriów, na przykład planowanego rozwoju firmy, czy też zwolnień niektórych pracowników.

Miękki HR

KomputerOprogramowanie koncentrujące się na miękkim HR pomaga także w określeniu kompetencji i wymagań niezbędnych na dane stanowisko. Co powinno być jeszcze dodatkowo zweryfikowane. Poprawne określenie takich wymagań ułatwia automatyzację kolejnych, związanych z rekrutacją procesów, na przykład zamieszczania ogłoszeń. Te, które zamieszczane są w formie elektronicznej mogą być zamieszczone z poziomu aplikacji, na wybranych stronach internetowych.

To także znacznie ułatwia zarządzanie takimi ogłoszeniami, na przykład w kwestii ich aktualizacji czy usunięcia po znalezieniu stosownych pracowników na konkretne stanowiska. Za pomocą oprogramowania HR można także wstępnie przynajmniej weryfikować kompetencje kandydatów, którzy wysyłać będą swoje zgłoszenia na konkretne stanowiska. Oprogramowanie HR może być także wykorzystane do analizy i oceny określonych kandydatów na poszczególne stanowiska, poprzez automatyczne tworzenie list rankingowych kandydatów na dane stanowiska.

Testy online

KomputerJeśli jest to konieczne w przypadku danego stanowiska, możliwe jest z poziomu takiego oprogramowania stworzenie specjalnych testów online, za pomocą których możliwe będzie sprawdzenie określonych umiejętności kandydatów. Oprogramowanie takiej klasy może znacznie przyśpieszyć prowadzenie rekrutacji, nawet w większej firmie gdzie w jednym momencie zatrudniana jest stosunkowo duża liczba nowych pracowników. Osobnym rodzajem oprogramowania HR jest oprogramowanie do szeroko pojętej administracji personelu, czyli między innymi ułatwiające realizację najbardziej podstawowych czynności związanych ze stosunkiem pracy, chociażby sporządzania listy płac.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz