O internetowych grupach dyskusyjnych

O internetowych grupach dyskusyjnychInternet jest obecnie bardzo szybkim narzędziem komunikowania się z innymi. Jedną z możliwości komunikowania się za pośrednictwem Internetu są grupy dyskusyjne.

Są one formą wymiany korespondencji, a nie rozmowami, które toczą się w czasie rzeczywistym.

Jak dzielą się grupy dyskusyjne?

Dzielą się one według bardzo różnych kryteriów. Najczęściej dzieląc grupy dyskusyjne bierze się pod uwagę ich dostępność lub używane technologie. Biorąc pod uwagę pierwsze kryterium wśród grup dyskusyjnych można wyróżnić:
– grupy otwarte. Mogą brać w nich udział wszyscy użytkownicy. Osoby, które chcą brać udział w dyskusjach toczonych w grupie otwartej nie muszą się do niej zapisać;
– otwarte dla zapisanych uczestników grupy. Moderator takiej grupy nie cenzuruje wiadomości wysyłanych przez jej członków;
– moderowana. Ich uczestnikami mogą być wszyscy użytkownicy, ale komunikaty członków grupy podlegają cenzurze moderatora;
– półotwarte. Wszyscy użytkownicy, którzy spełnią określone warunki mogą zostać członkami grupy półotwartej;
– zamknięte. Są adresowane wyłącznie do określonego grona użytkowników.
Ze względu na używane technologie grupy dyskusyjne zostały podzielone na:
– grupy usenetowe;
– intranetowe – to specyficzne grupy dyskusyjne dostępne w lokalnych sieciach komputerowych;
– e-mailowe;
– fora dyskusyjne.

Jakie reguły rządzą grupą dyskusyjną?

Decydując się na uczestnictwo w grupie dyskusyjnej musimy pamiętać, że każda z nich wprowadza pewne zasady. Jedną z zasad, które w wielu grupach bardzo rygorystycznie się przestrzega jest taka wymiana informacji, aby nikt nie poczuł się obrażony. Każda grupa ustala własne zasady, trudno więc wymienić je wszystkie. Jest jednak jeszcze jedna zasada, która łączy wszystkie grupy: osoby nie przestrzegające ustalonych reguł są ignorowane, a nawet wykluczane z grupy. Z grupy można zostać usuniętym między innymi za spamowanie i obrażanie innych członków grupy.

Lista grup dyskusyjnych jest bardzo długa. Długa jest także lista osób, które są członkami grup dyskusyjnych.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz