Nietypowy pomysł sposobem na rozwój zawodowy

Nietypowy pomysł sposobem na rozwój zawodowy

Dotacje unijne to doskonały sposób na modernizację i rozwój przedsiębiorstwa. Narzędzie to powstało przede wszystkim po to, by motywować przedsiębiorców do podejmowania działań, czyli aktywny udział w życiu zawodowym i gospodarczym.

Jak wiadomo, środki unijne przydzielane są w ramach konkursów, adresowanych dla konkretnej grupy odbiorców. Ogólna pula środków przeznaczonych na ten cel dzielona jest na konkretne zadania, efektem czego są wspomniane konkursy grantowe, obejmujące zasięgiem cały kraj, konkretną grupę zawodową lub region.

Dotacje na innowacje

Nietypowy pomysł sposobem na rozwój zawodowySzczególnym zainteresowaniem cieszą się szeroko rozumiane dotacje na innowacje, czyli konkursy, dzięki którym możliwe jest pozyskanie środków na realizację nowych, innowacyjnych pomysłów. Działanie to jest adresowane zarówno dla nowo powstałych firm, jak i przedsiębiorstw, które funkcjonują od dłuższego czasu.

Sprawdź również http://dotacjenainnowacje.taxand.pl/program-operacyjny-inteligentny-rozwoj

Dotacje adresowane są przede wszystkim dla osób kreatywnych, pomysłowych, pewnych siebie i otwartych na nowe wyzwania i doświadczenia.

Podstawą ubiegania się o środki unijne na innowacyjne przedsięwzięcie jest odpowiednio przygotowany projekt, spełniający wymogi i wytyczne regulaminu konkursowego.

Własność przemysłowa

Niepodważalny jest fakt, iż powinien być to pomysł dotyczący nowego przedsięwzięcia, które do tej pory nie zostało zrealizowane. Znaczącą funkcję w tej kwestii spełniają dokumenty związane z ochroną własności przemysłowej, o które we własnym zakresie powinien zadbać autor pomysłu.

Inaczej rzecz ujmując, dotacje na innowacje będą łatwiejsze do pozyskania jeśli przedsiębiorca będzie posiadał technologię lub produkt, w którego przypadku została co najmniej wszczęta procedura związana z ochroną przemysłową. Może to być zgłoszenie patentowe lub zastrzeżenie wzoru użytkowego. Należy pamiętać, że uzyskanie ochrony własności technicznej to proces długotrwały, nierzadko trwający nawet kilka miesięcy.

Bardzo ważne jest także to, aby planowane przedsięwzięcie przynosiło korzyści nie zarówno firmie, jak i grupie docelowych odbiorców. Priorytetem na tej płaszczyźnie jest strona możliwość praktycznego wykorzystania produktu w życiu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy jakości życia.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz