Czy reklama w Internecie może przełożyć się na zyski firmy

Logistyka

Duże znaczenie dla logistyki w dzisiejszych czasach ma stan gospodarczy, którego uwarunkowania stawiają przedsiębiorców przed obowiązkiem sprostania wymogom, stawianym zarówno przez konsumentów, jak również konkurentów w większości wypadków o zasięgu globalnym.

Transport kolejowyJest to związane ze zwykłym postrzeganiem logistyki jako źródła przewagi konkurencyjnej. Nie tylko dzięki prasie dowiadujemy się o roli logistyki, słyszymy o niej również w referatach, wygłaszanych na sympozjach i konferencjach, a także znamy ją z opinii praktyków.

Popyt na profesjonalistów

Zainteresowanie logistyką przekłada się także na wzmożony popyt na profesjonalistów w tej dziedzinie – warto spojrzeć na ogłoszenia prasowe, w których poszukuje się logistyków, oferty krajowych i zagranicznych szkół, kształcących w tym zawodzie, wreszcie – na powstające coraz liczniej firmy logistyczne. W ogromnej większości świadczą one usługi logistyczne. Według H. Brdulak, usługa logistyczna „związana jest często z wszelkimi działaniami w zakresie dystrybucji, transportu i magazynowania, mającymi na celu obniżenie kosztów przy utrzymanym poziomie obsługi jakościowej. koncentrację firmy na funkcjach priorytetowych, poprzez które jest ona rozpoznawana na rynku i zakupie innych usług od zewnętrznych zleceniobiorców”.

Przyczyny rozwoju

Przyczyn rozwoju logistyki jest bardzo wiele. Jedną z nich są nieustannie zwiększające się wymagania w zakresie obsługi kontrahentów, a oprócz tego rosnące koszty kapitału, przemieszczenia i składowania stały się zasadniczymi przyczynami wyodrębnienia pojęcia logistyki w życiu gospodarczym. W punkcie wyjścia logistyka była utożsamiana z fizyczną dystrybucją towarów i zajmowała się optymalizacją procesów transportu i magazynowania. W późniejszym czasie rozszerzyła zakres swych zainteresowań, zajmując się zapasami, lokalizacją produkcji i magazynowania, przepływem treści.

Temat logistyki w naszych czasach jest bardzo rozwinięty ponieważ magazyny i hale są i będą bardzo potrzebne. Dzięki usługą logistycznym coraz więcej ludzi zarabia duże pieniądze. Magazynowanie towaru jest jak najbardziej bezpieczne, nie należy się martwić zniszczeniem towaru czy zepsuciem w przypadku gdy mamy do czynienia chociażby z żywnością.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz