Kim jest logistyk?

Logistyk (ang. logistics, gr. logisticós – doświadczony w liczeniu; uzasadniony) to specjalista w dziedzinie ekonomii przedsiębiorstw i handlu, zajmujący się zarządzaniem procesem planowania i przepływu surowców, półproduktów i produktów.

TransportZazwyczaj fachowcy od logistyki zajmują się magazynami, dopływem surowców do fabryki, a następnie wywożeniem gotowych wyrobów. Zakres obowiązków logistyka jest bardzo szeroki musi on dbac o transport , zaopatrzenie oraz dydtrubucje. Logistyk zajmuje się także ulepszeniem elastyczności i zdolności adaptacyjnych firmy na rynku. Dba o utrzymanie jej w optymalnej gotowości do produkcji, zabezpiecza adekwatnie wydajny system sprzedaży itp.

Tak zatem logistyka to dziedzina zarządzania firmą pod kątem jej ogólnej efektywności, prowadząca do obniżania cen indywidualnych i firm-partnerów. W węższym zakresie logistyk bywa specjalistą zaopatrzenia we wszystko, co konieczne w procesie produkcji w jego spółce, a w jeszcze węższym – specjalistą transportu.

Ambicje

LogistykaJednak ambitny logistyk to osoba zarządzająca operacyjnymi perspektywami na najbliższe czasy własnej firmy i twórczo usprawniająca jej działanie na każdym etapie. Fachowcy w dziedzinie logistyki projektują i odpowiadają za efektywność działania systemów sprzedaży, transportu i komunikacji.

Oprócz wiedzą ekonomiczną i z zakresu administrowania firmą, logistyk powinien posiadać kwalifikacji menedżerskie: prędko podejmować decyzje, logicznie i przewidująco myśleć, posiadać zdolność koncentracji i umiejętność pracy pod presją dużej odpowiedzialności. Potrzebna mu jest doskonała znajomość gospodarki, jego własnego rynku i specyfiki firmy oraz dodatkowo sektora transportowego.

Zawód pożądany na rynku pracy

Nie bez znaczenia są także kwalifikacje planowania w różnym dystansie czasowym. Logistyka jako specjalność zawodowa coraz w większości wypadków jest już poprawnie definiowana przez rynek zatrudnienia, co znaczy, że firmy szukające logistyków posiadają oczekiwania kompatybilne z zakresem wiedzy i kompetencji specjalisty w tej dziedzinie.

Absolwenci logistyki zajmują stanowiska kierownicze i specjalistyczne w firmach handlowych, produkcyjnych, usługowych, spedycyjnych. Są niezbędni w niemalże każdej większej korporacji. Wyjątkiem jest sektor nieznacznych i średnich przedsiębiorstw – i pod tym względem Polska nie różni się od Europy

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz