Kiedy zdecydować się na outsourcing kadr i płac?

Prowadzenie firmy w czasach spod znaku mnóstwa regulacji podatkowych i ciągle zmieniającego się prawa pracy, wymaga już nie tylko umiejętności zarządzania przedsiębiorstwem i jego kadrami, ale też bieżącego aktualizowania wiedzy z zakresu kadr i płac.

Kiedy zdecydować się na outsourcing kadr i płac?W wielu firmach kadrami i płacami zajmują się osoby odpowiedzialne za administracyjną obsługę biura, sekretarki, czasem nawet asystentki, które być może nie mają problemów z przygotowywaniem umów, obliczaniem premii i składek ZUS, lecz pod natłokiem innych obowiązków często brakuje im czasu na śledzenie ciągle zmieniających się przepisów z zakresu prawa pracy i prawa podatkowego, co w skrajnych przypadkach może doprowadzić do nałożenia na firmę dotkliwych kar finansowych za niedopełnienie jakichś obowiązków wobec pracowników czy wobec państwa.

Z opisanych wyżej powodów coraz więcej przedsiębiorców (nie tylko dużych korporacji, ale też właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw) decyduje się na outsourcing kadr i płac, czyli przeniesienie obowiązków kadrowo płacowych na wyspecjalizowane w tej materii podmioty, biura rachunkowe. Często oferują one również możliwość korzystania z własnego systemu kadrowo-płacowego (takiego jak ten oferowany przez UCMS Group). Dzięki temu firma może skoncentrować się w całości na prowadzeniu własnego biznesu, sprawy księgowo-płacowe delegując na zewnątrz wykwalifikowanym specjalistom.

Pełny outsourcing płacowy realizowany przez takie firmy obejmuje naliczanie wynagrodzeń i wszelkich innych należności pieniężnych i świadczeń przysługujących pracownikom, które wynikają z prawa pracy. Outsourcing kadr i płac obejmuje także zgłaszanie pracowników do ZUS, a następnie naliczanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, przy czym czynności te dotyczą nie tylko umów o pracę, ale też wszelkich umów cywilno-prawnych tak powszechnych w obecnej rzeczywistości. Niejednokrotnie outsourcing płacowy może też objąć przelewanie wynagrodzeń na konta pracowników. Poza tym, biuro rachunkowe prowadzi całą dokumentację pracowniczą, administruje urlopami i zwolnieniami lekarskimi. Często również zajmuje się doradztwem z zakresu optymalizacji procesów kadrowo płacowych w firmie, przy czym długofalowe koszty i efekty takiej obsługi często okazują się być o wiele niższe niż wtedy, gdy zadaniami tymi obciążamy własnych pracowników.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz