Jak poprawnie rozliczyć dotacje unijną?

Jak poprawnie rozliczyć dotacje unijną?

Dotacje dla MŚP są dla wielu przedsiębiorstw szansą na rozwój i wejście w inny, wyższy wymiar działalności. Zapewniają środki na rozwój, wprowadzenie niezbędnych modernizacji, wdrożenie nowych produktów czy restrukturyzacje firmy.

Pamiętać jednak trzeba, że to dopiero pierwszy krok do sukcesu, a bardzo ważną kwestią jest poprawne rozliczenie dotacji.

Przepisy

Przede wszystkim musimy pamiętać przy realizacji dofinansowania, że środki, które wydajemy muszą być rozliczane racjonalnie, oszczędnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i co najważniejsze celowo. Dysponowanie finansami musi też być tak rozłożone, żeby była możliwość ich planowego i terminowego rozliczenia. Pamiętajmy, że o rozpoczęciu projektu mówimy wtedy, kiedy zostało podjęte pierwsze zobowiązanie związane z tymże projektem. Najczęstszym błędem popełnianym przez wnioskodawców jest wykonywanie czynności związanych ze inwestycją zanim został złożony wniosek o dofinansowanie. Dlatego przed aplikacją nie zamawiajmy produktów czy usług związanych z projektem i nie wykonujmy dziennika prac. W dokumentacji, która zostanie złożona wraz z projektem nie może być zatem informacji o tym, że pierwsze prace dotyczące danej inwestycji zostały już wykonane, a nasz projekt oznacza właściwie modernizacje już istniejącego pomysłu.

Sprawdź https://dotacjenainnowacje.taxand.pl/dotacje-dla-msp/

Dokumentacja

Dbałość o właściwie prowadzoną dokumentacje podczas realizacji projektu jest warunkiem sine qua non powodzenia rozliczenia całości. Papiery dotyczące wydatków powinny być jak najrzetelniej opisane, a całość kosztów musi mieścić się w warunkach obowiązującego prawa. Równie istotne jest dotrzymywanie wszystkich określonych we wniosku terminów. Niedotrzymanie tych wiążę się w najlepszym przypadku z nieprzyjemnościami lub nałożeniem kar odsetkowych, a w najgorszym z koniecznością zwrotu całości dotacji. Musimy się też liczyć z tym, że podczas trwania projektu do naszego zakładu zawita kontrola, która będzie chciała przejrzeć całość inwestycji pod kątem księgowości. Ta powinna być prowadzona w taki sposób aby kontrolujący mieli możliwość wyodrębnienia wszelkich kosztów, transakcji i zdarzeń związanych z projektem.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz