Dziennik szkolny

Dziennik szkolnyPapierowe dzienniki szkolne od kilkudziesięciu lat służą w szkołach do ewidencji obecności dzieci i młodzieży na lekcjach, jak i wpisywania ocen za poszczególne przedmioty. Powoli jednak są wypierane przez dzienniki elektroniczne, które na dobre zagościły już w polskich szkołach.

Tradycyjny dziennik szkolny, to jednak dla części rodziców lepsze rozwiązanie, niż korzystanie z dziennika elektronicznego. Owszem, ten ostatni zapewnia stały podgląd ocen dziecka, sprawdzanie jego frekwencji, spóźnień do szkoły, czy wyjść na wagary, ale też nie pozwala, aby rodzic mógł zaufać dziecku. Dziecko jest pod stałym nadzorem, rodzic ma, owszem, całkowitą kontrolę nad postępami i wynikami w szkole, jednak pozbawia rodzica możliwości zaufania dziecku i przyzwolenia, na popełnianie własnych błędów i uczenia się na nich. A to bardzo ważny element procesu wychowawczego każdego dziecka.

Zalety

Dziennik elektroniczny ma jednak również swoje zalety. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz dyrekcja mają możliwość komunikowania się na bieżąco z rodzicami uczniów, przekazując im najważniejsze informacje z życia szkoły. Wychowawca klasy, do której uczęszcza nasze dziecko może nam przesyłać za pomocą dziennika listę zadań, jakie dzieci otrzymały do wykonania w domu oraz zaznaczać w kalendarzu kiedy planowana jest wycieczka klasowa, uroczystość czy też zebranie dla rodziców.

Trudny wybór

Wskazanie, który dziennik jest ‚lepszy’, czy papierowy czy elektroniczny jest trudne, ponieważ oba posiadają swoje wady i zalety. Pewne jest natomiast, że dziennik zajęć dodatkowych jak i ten tradycyjny, do zapisywania ocen i frekwencji uczniów, z biegiem kilku najbliższych lat odejdzie w zapomnienie i zostanie w pełni zastąpiony dziennikiem elektronicznym. Technologia idzie do przodu, obecnie nawet na naszych smartfonach czy tabletach możemy mieć wgląd do aktualnej sytuacji dziecka w szkole za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Nawet małe szkoły gminne zaczynają powoli przekonywać się do tego typu rozwiązania i komunikacji z rodzicami.

Zobacz dzienniki wydawnictwa Edulex: http://www.edulex.com.pl/pl/p/Dziennik-zajec-dodatkowych-i-kursow/494

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz