Dlaczego warto przeprowadzić w firmie audyt komunikacyjny?

Dlaczego warto przeprowadzić w firmie audyt komunikacyjny?W bardzo wielu firmach kadra zarządzająca nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo ważna jest właściwa komunikacja w firmie. Wydaje im się, firma będzie dobrze funkcjonować, jeśli pracownicy będą wykonywać tylko swoje obowiązki. Pracownicy muszą jednak ze sobą współpracować. Nie będzie to możliwe, jeśli zawiedzie komunikacja.

Jaka jest rola audytu komunikacyjnego?

Jeśli pomiędzy poszczególnymi pracownikami występują problemy z komunikacją, nie będą oni efektywnie wykonywać swoich obowiązków. Właściwa komunikacja jest niezbędna nie tylko pomiędzy pracownikami niższego szczebla, ale także pomiędzy nimi a kadrą zarządzającą firmy. Narzędziem, które umożliwia zbadanie jak przebiega komunikacja w firmie jest audyt komunikacyjny. Powierzając wykonanie audytu zewnętrznej firmie nie można jednak oczekiwać, że sam audyt rozwiąże wszystkie problemy. Rolą audytu jest bowiem znalezienie i wskazanie popełnianych błędów. Ich naprawa leży już w gestii menadżerów firmy.

Przebieg audytu komunikacyjnego

Informacja o tym, że w firmie zostanie przeprowadzony wewnętrzny audyt komunikacyjny może wywołać u pracowników pewne obawy. Mogą się oni na przykład bać, że jeśli wyniki audytu nie będą zadowalające mogą stracić pracę. Obawy są jednak nie uzasadnione. Audyt jest zawsze przeprowadzany tak, aby pracownicy pozostali anonimowi. Zapewnienie anonimowości jest niezbędne, tylko dzięki temu audytor/audytorzy mają możliwość uzyskania od pracowników szczerych odpowiedzi. Dane osobowe pracowników nie są ujawniane na żadnym z etapów audytu, nawet w raporcie końcowym. Każdy z etapów audytu wewnętrznego jest przeprowadzany nie tylko bez ujawniania danych osobowych, ale także nie uczestniczy w nich kierownictwo firmy. Dzięki temu odpowiedzi będą szczere (przynajmniej w większości przypadków), a sam audyt będzie wiarygodny.

Audyt komunikacyjny to narzędzie, które pozwala sprawdzić, czy w danej firmie obieg informacji przebiega w sposób prawidłowy. Może się przyczynić poprzez wyeliminowanie istniejących błędów do lepszego funkcjonowania firmy, poprawić efektywność i zadowolenie pracowników z powierzanych im zadań.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz