Jak działa ubezpieczenie NNW?

Office 365 w wersji E1

Plan Office 365 w wersji E1 przeznaczony jest już na potrzeby większych organizacji, dla których istotne jest nie tylko oprogramowanie wchodzące w skład pakietu, ale także i dodatkowa obsługa oraz możliwość udostępnienia tego rozwiązania wszystkim swoim pracownikom. Jedną z podstawowych cech pakietu Office 365 w planie E1 jest brak ograniczenia liczby użytkowników, którzy mogą korzystać z dostępnych w tym, raczej podstawowym planie aplikacji.

Read more

Nowe mieszkania we Wrocławiu

Plansze edukacyjne do nauki biologii i przyrody

Pomocy dydaktycznych jest obecnie całe mnóstwo. Jedne z najczęściej wybieranych to plansze edukacyjne. Ich zadaniem jest wspomaganie procesu nauczania zarówno dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, jak i młodzieży na poziomie gimnazjum oraz szkoły średniej. Oczywiście w zależności od docelowej grupy wiekowej różnią się między sobą.

Read more

Szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego

W ostatnich czasach coraz popularniejsze stają się różnego rodzaju szkolenia, które finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego, który stanowi jeden z 5 głównych funduszy, jakie oferuje Unia Europejska w celu rozwoju społeczno-gospodarczym w krajach, które są członkami Unii Europejskiej. Tego rodzaju szkolenia zwiększają szanse ludzi na rynku pracy.

Read more