9. Czym zajmują się producenci kasetonów reklamowych

Sprawy pracownicze i administracja

Sprawami pracowniczymi, w różnym rozumieniu tego słowa zajmować powinien się dział kadrowo płacowy w firmie. Do najbardziej podstawowych należy oczywiście prowadzenie rekrutacji czy też ewentualnych zwolnień w samej firmie.

Jednym ze sposobów realizacji tych wszystkich obowiązków jest administracja personelu we własnym zakresie w danej firmie, co oczywiście oznacza konieczność zatrudnienia nowych pracowników, którzy zajmą się realizacją określonych zadań. Innym wyjściem może być natomiast wynajem zewnętrznej firmy, często zadania kadrowo płacowe realizowane są przez biura rachunkowe.

Zadania administracji

PracaOprócz zatrudniania i zwalniania pracowników, administracja obejmować musi pełne zarządzanie ich dokumentacją, oraz dopełnienie spoczywających na pracodawcy obowiązkach, chociażby dotyczących rozliczeń ZUS i tym podobnych kwestii. Jednym z podstawowych zadań jest w tym przypadku sprawne rozliczenie wynagrodzeń pracowników. Zadanie to może być o tyle trudniejsze, iż współczesny rynek pracy dopuszcza wiele różnorodnych form zatrudnienia tak więc wyliczenie wynagrodzeń należnych wszystkim pracownikom może stanowić dosyć znaczące utrudnienie.

Obowiązki pracodawcy

HRAdministracja personelem to także zadania wynikające bezpośrednio z obowiązku pracodawcy, chociażby kwestie związane z powołaniem i zarządzeniem zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, który działać musi w każdej większej firmie. To także dział kadrowo płacowy zajmować powinien się wieloma kwestiami formalnymi, na przykład związanymi z regulaminem pracy obowiązującym w danej firmie, czy też organizacją podstawowych szkoleń dla pracowników, chociażby z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w danej firmie.

Każdy pracownik jest jak wiadomo zobowiązany do tego, aby takie szkolenie przejść. Administracja personelem to między innymi właśnie odpowiednie dopilnowanie tego rodzaju kwestii i spraw pracowniczych. Dział HR, który owe zadania realizuje musi być odpowiednio dostosowany pod względem ilości pracowników do liczby zatrudnionych osób w firmie ogółem.

Podobne wpisy:

Dodaj komentarz